Špecifikacie

Debniace betónove tvárnice 500x150x250

Akcia

Debniace tvárnice umožňujú betonáž bez použitia klasického debnenia, čím značne znižujú stavebné náklady. Všetky typy debnenia majú tzv. zámok, ktorý uľahčuje výstavbu, pretože tvarovky do seba jednoducho vzájomne zapadajú.

Betónové výrobky sa ukladajú v rade za sebou, zalejú sa betónom, prípadne vystužia armatúrou (do drážok na to určených).

Betónové tvárnice sa dodávajú voľne ložené alebo paletované na europaletách.

Betónové tvárnice použitie:

Betónové debniace tvárnice sú určené pre nevystužené aj vystužené nosné, nenosné obvodové steny podzemných častí objektov. Možno ich využiť aj pre vybudovanie základu pod plotné konštrukcie. Vnútorná dutina tvárnice sa zalieva betónovou zmesou.

  • duté prefabrikáty z betónu, ktoré majú funkciu strateného debnenia pre výplňový betón.
  • používajú sa ako stratené debnenie pre vytvorenie monolitických betónových, prípadne železobetónových nosných i nenosných objektov - základy rodinných domov, chát, garáží, oporné steny, okrasné steny, betónové ploty, žumpy, šachty atď.
  • Debniace tvárnice betónové sa používajú ako murovací materiál pre zvislé nosné konštrukcie suterénneho muriva či základov, na vytváranie stien bazénov, oporných stien, soklov a iných terénnych úprav.1.19Stará cena: 1.56 €


Mám záujem o cenovú ponuku