Výber stavebného pozemku

24.11.2016 655x
strk


Mať krásny rodinný dom so záhradou, áno, sen mnohých z nás. Tomuto snu ale predchádza ešte poriadna kopa povinností, vybavovania, prekážok atď. Čo treba splniť, aby sa sen stal skutočnosťou? Jednou z týchto povinností je aj výber stavebného pozemku.


Výber stavebného pozemku je asi najdôležitejšia časť v procese stavby domu. Prečo? Pretože jedine pozemok a lokalitu vášho domu už nikdy nezmeníte. Určite sa s kúpou pozemku neunáhlite, nech je akýkoľvek krásny. Ešte pred tým, než si pozemok kúpite je dobré zistiť a preveriť si zopár vecí. Určite si preverte územný plán a nariadenia obce (regulatívy), aby ste zistili aký je zamýšľaný plán v lokalite kde sa vami vyhliadnutý pozemok nachádza, navyše obec môže mať v danej lokalite spomínané regulatívy a určovať tak konkrétne podmienky umiestnenia stavby, pomer zelene a zastavanej plochy, počet podlaží…

Určite sa nezabudnite opýtať aj na to, či k danému pozemku existujú údaje o geologickom prieskume pôdy na pozemku. Nie je totiž na škodu vedieť základné informácie o pozemku ako: vlastnosti podložia, výšku spodnej vody, premŕzanie pôdy, deformácie svahu či únosnosť pôdy.
Pri výbere pozemku je preto potrebné dbať na niekoľko základných parametrov pozemku, ktoré vám povedia, či je daný pozemok pre váš budúci dom vhodný, alebo nie. Medzi tieto parametre môžeme zaradiť:


§  Veľkosť, rozloženie, tvar a sklon pozemku,

§  Lokalita,

§  Vybavenosť inžinierskymi sieťami a dopravná dostupnosť,

§  Orientácia na svetové strany,

§  Cena.


Veľkosť pozemku býva jednoducho rozdelená podľa toho či sa jedná o malý rodinný dom, alebo veľký. Malé rodinné domy majú veľkosť pozemku zväčša od 400 do 800 m2 a veľké rodinné domy viac ako 800 m2. Tvar pozemku , ktorý sa vo všeobecnosti najčastejšie vyskytuje je štvorec, resp. obdĺžnik, teda v pomeroch strán 1:1, 1:2, 3:4… Rozloženie pozemku býva často upravované spomínanými regulatívami. Zaužívané však je, že rozostup medzi samostatne stojacimi rodinnými domami je minimálne 7m, v stiesnených pomeroch je možné znížiť rozostup až na 4m. Čo sa týka vzdialenosti rodinného domu od susedných parciel, tá je minimálne 2m a vzdialenosť od prístupovej komunikácie je minimálne 3m. Ideálny sklon pozemku je rovinatý, obzvlášť pre katalógové projekty domov. Svahovitý pozemok však dáva možnosť vytvoriť unikátnu stavbu, no treba pri tom rátať aj s vyššou investíciou za terénne úpravy a položenie základov. Podľa orientácie je ideálny sklon svahovitého pozemku južný, resp. juhozápadný.


Lokalita. Ďalší z faktorov ktoré rozhodujú pri výbere pozemku. Ideálom pre mnohých je tichá lokalita s dobrou občianskou vybavenosťou. Dôležité je preveriť si, či v okolí nebudú vznikať rušivé vplyvy, či nie je plánovaná hospodárska výstavba, vedenie verejných inžinierskych sietí, prípadne výstavba diaľníc, železníc a pod.


Na margo vybavenosti inžinierskymi sieťami podotkneme len toľko, aby ste si hľadali pozemok s pripojením. Prekládka alebo dopojenie môže stavbu znepríjemniť a hlavne predražiť.


Orientácia pozemku na svetové strany býva rozhodujúca pre správne umiestnenie a dispozičné riešenie. Vhodným umiestnením možno dosiahnuť nižšie náklady vďaka tomu, že využijeme prírodné zdroje, najmä slnečné lúče. Slnečný pozemok, kde slnko svieti takmer celý deň je ideálny pre stavbu nízkoenergetických domov. Dispozičné riešenie izieb býva v súlade s biorytmom človeka. Izby sa nachádzajú zväčša na východe, človek s východom slnka vstáva. Cez deň trávi väčšinu času v obytných miestnostiach až do večera – slnko im dodáva energiu a útulnosť, šetrí náklady na vykurovanie. Vstup na pozemok je ideálne zo severu, prípadne zo severozápadu, alebo severovýchodu kvôli súkromiu na záhrade.


Našim posledným kritériom je cena. Tú však ovplyvniť nevieme a nezávisí od nás, takže je na vás ako, za koľko a kde sa rozhodnete pre kúpu pozemku a následnú výstavbu.


Autor: admin